Jump to content

Pomoc obětem trestné činnosti

Naše advokátní kancelář byla zapsána do Registru poskytovatelů pomoci obětem trestné činnosti, který je veden ministerstvem spravedlnosti. Naše advokátní kancelář jako první v Ústeckém kraji nabízí odbornou právní pomoc všem obětem dle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů.

Nabízíme bezplatnou právní pomoc klientovi v rozsahu první právní porady nepřesahující jednu hodinu, a to po předchozí telefonické domluvě. Naši advokáti jsou připraveni poskytnout odbornou právní pomoc s ohledem na individuální potřeby a nároky klienta, jako je např. konzultace případu s osobou stejného pohlaví.

Stanovisko kolegia Nejvyššího soudu České republiky o výpočtu náhrady nemajetkové újmy dle zásady slušnosti

Kolegium Nejvyššího soudu ČR přijalo dne 12.3.2014 stanovisko k výpočtu náhrady nemajetkové újmy na zdraví dle § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle tohoto ustanovení se poskytuje poškozenému náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady určit, má být stanovena na základě zásady slušnosti. Metodika Nejvyššího soudu sice nemá závazný charakter, je však jistě zásadní pomůckou pro uplatnění zásady slušnosti při výpočtu peněžité náhrady za způsobenou škodu obsaženou v § 2958 občanského zákoníku.

 

Oznámení

Pomoc obětem trestné činnosti

Naše advokátní kancelář byla zapsána do Registru poskytovatelů pomoci obětem trestné činnosti, který je veden ministerstvem spravedlnosti. Naše advokátní kancelář jako první v Ústeckém kraji nabízí odbornou právní pomoc všem obětem dle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů. >>