Jump to content

Cena služeb

Cena za právní služby je sjednávána individuálně dle okolností konkrétního případu. Lze sjednat odměnu hodinovou, odměnu za úkon právní služby či paušální odměnu za vyřízení celé záležitosti. Výše odměny bude sjednána při převzetí zastoupení.

Základním východiskem pro sjednání odměny je vyhláška č.177/1996 Sb., advokátní tarif.

Při dlouhodobé spolupráci je možno sjednat zvýhodněné měsíční paušální tarify.

Advokáti jsou plátci daně z přidané hodnoty.

Cena za úvodní základní konzultaci ve věci je 1.500,- Kč vč. DPH za započatou hodinu.

 

Oznámení 

Pomoc obětem trestné činnosti

Naše advokátní kancelář byla zapsána do Registru poskytovatelů pomoci obětem trestné činnosti, který je veden ministerstvem spravedlnosti. Naše advokátní kancelář jako první v Ústeckém kraji nabízí odbornou právní pomoc všem obětem dle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů.>>