Jump to content

 

Mimosoudní řešení sporů

Advokátní kancelář touto cestou informuje klienty, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem (klient, který je fyzickou osobou a zároveň nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) vzniklých ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).