Jump to content

Advokátní kancelář

ImageAdvokátní kancelář HOLÁN & DVOŘÁKOVÁ                                                                                    je sdružením advokátů dle § 14 zák.č. 85/1996 Sb. o advokacii.

Advokátní kancelář působí v Ústeckém kraji od roku 1990. Více než dvacetiletá tradice zavedené advokátní kanceláře je zárukou spolehlivosti a profesionálního přístupu k našim klientům. 

Advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní servis.                                                Kvalita právních služeb je zajištěna specializací advokátů.

Advokátní služby jsou poskytovány občanům, podnikatelům a dalším subjektům v mnoha oblastech práva.

Advokáti jsou členy České advokátní komory, jakožto samosprávné organizace povinně sdružující advokáty poskytující právní služby na území České republiky. Členství v ČAK poskytuje klientům záruky za odbornost a etiku advokátů při výkonu jejich činnosti.

Úzce spolupracujeme s notářskými kancelářemi a exekutorskými úřady z Ústeckého kraje.

 

Zajišťujeme právní pomoc především v těchto právních oborech:

  • Občanské právo

  • Nemovitosti (zejména kupní smlouvy včetně advokátní úschovy)

  • Trestní a přestupkové právo

  • Rodinné právo (včetně sepisu listin pro tzv. nesporný rozvod)

  • Soudní řízení

  • Správní právo

  • Ústavní právo

Oznámení

 

Mimosoudní řešení sporů

Advokátní kancelář touto cestou informuje klienty, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem (klient, který je fyzickou osobou a zároveň nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) vzniklých ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

. >>